Prace ziemne

występują przy kilku etapach budowy domu ponieważ samo pojęcie prac ziemnych jest dość ogólne.


Wyszczególnić możemy kilka rodzajów prowadzonych działań. Do wspomnianych prac zaliczyć należy wykopy fundamentów (wykonywane koparką lub minikoparką, prowadzone w okresie od wiosny do jesieni przy sprzyjającej pogodzie), wykonanie przekopów pod przewody i kable elektryczne oraz energetyczne, przeciski rurociągów i inne. Te prace zazwyczaj wykonuje się podczas budowy domu.


Do innych, lżejszych prac ziemnych można zaliczyć również prace w ogrodzie np. wyrównywanie terenu, niwelacja terenu oraz wiele innych prac wykonywanych bezpośrednio w gruncie.


Roboty ziemne to nie tylko wykopy ale również nasypy. Przy robotach ziemnych najczęściej wykorzystuje się sprzęt ciężki taki jak koparki, minikoparki lub spychacze w zależności od rodzaju i wielkości planowanych prac. Innym sprzętem wykonane będą prace odkrywkowe gdzie grunt zbierany jest warstwowo, a innym prace związane z wykopami.


Prace ziemne należą to relatywnie niebezpiecznych prac. Wykonywane roboty generują ryzyko osunięcia się ziemi i zasypania ludzi lub sprzętu pod ziemią dlatego zawsze należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy.


Podczas wykonywania prac ziemnych, prac gruntowych należy pamiętać o znajomości terenu aby nie uszkodzić instalacji już istniejących. O ile uszkodzenie instalacji wodnej nie będzie niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników i osób przebywających w pobliżu, tak uszkodzenie kabli energetycznych, instalacji gazowych oraz instalacji ciepłowniczych bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu innych.

  • Najbliższe
  • Najwyżej ocenione
  • Najnowsze