Każda

nowa instalacja elektryczna wymaga wykonania tzw. pomiarów elektrycznych. Niezależnie od tego czy jest to nowy obiekt czy tylko po remoncie powyższą czynność trzeba wykonać.


Szeroko rozumiane pomiary elektryczne to szereg pomiarów wykonywanych przez wykwalifikowanych fachowców.


Pomiary wykonywane podczas prac sprawdzających to pomiar rezystancji izolacji, pomiar wyłączników RCD tj. wyłączników różnicowo prądowych zwanych też “różnicówki”, pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiar impedancji pętli zwarcia oraz pomiar rezystancji uziemienia.


Takie pomiary należy wykonywać podczas odbioru instalacji elektrycznej oraz co 5 lat użytkowania instalacji. Po wykonanych czynnościach elektryk musi wystawić protokół z czynności kontrolno pomiarowych, w którym obowiązkowo muszą znaleźć się informacje o aktualnych numerach świadectw kwalifikacyjnych fachowców, rodzaju użytych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz wyniki badań.


UWAGA. Nie każdy elektryk z uprawnieniami elektrycznymi może wykonywać czynności kontrolno pomiarowe oraz sporządzać protokoły z pomiarów elektrycznych.

  • Najbliższe
  • Najwyżej ocenione
  • Najnowsze