Każdy

budynek, niezależnie od tego czy jest to budynek mieszkalny, gospodarczy czy przemysłowy musi być wyposażony w przyłącza sanitarne - przyłącza wodne oraz przyłącza kanalizacyjne.


Punktem początkowym każdej instalacji wodnej jest przyłącze zimnej wody. Wykonuje się je poniżej poziomu zamarzania gruntu tj. około 1,5m poniżej linii gruntu. Następnym elementem jest licznik zużycia wody zimnej oraz ciepłej (wodomierz). Powinien znajdować się on w miejscu dobrze dostępnym, tak aby umożliwić łatwe odczytania jego wskazań.


Elementem głównym jest instalacja wodna, która projektowana i wykonywana jest indywidualnie pod każdy budynek. Dobrze zaprojektowana instalacja powinna przewidywać przekroje rur, ciśnienia, dobór pomp, materiałów (PCV, miedź) etc. W prawidłowo działającej instalacji wodnej nie będzie problemów z ciśnieniem na najwyższych kondygnacjach budynku.


Elementem końcowym jest instalacja kanalizacyjna, która odprowadza wszelkie płynne nieczystości do kanalizacji lub szamba. Tutaj odpowiedni dobór przekrojów rur i spadków zapewni bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Unikniemy w ten sposób zapychania się rur i cofania nieczystości.


Podczas budowy lub remontu, warto dobrze przemyśleć i rozplanować miejsca przyłączy pod baterie, odpływy itp. Zmiany w instalacji wod-kan w już wykończonym domu są z reguły dość kosztowne.


Podczas montażu instalacji wodno - kanalizacyjnych warto zainwestować w odpowiedniego hydraulika aby mieć pewność, że instalacja będzie szczelna. Nawet niewielkie wycieki mogą przez dłuższy okres czasu mogą spowodować znaczne straty- zawilgocenie ścian, instalacji elektrycznych i innych.


Instalacja wodna, podobnie jak instalacja elektryczna starzeje się, dlatego podczas generalnego remontu warto rozważyć wymianę instalacji wod-kan. Stara instalacja podatna jest na rozszczelnienia, a wykonywanie remontu rur po skończonym remoncie wygeneruje ogromne, zbędne, koszty.

  • Najbliższe
  • Najwyżej ocenione
  • Najnowsze