Usługi brukarskie to pojęcie dość ogólne.

W zakres prac brukarzy wchodzi nie tylko wspomniane układanie kostek różnego rodzaju ale również obróbka materiału na drogi, budowa dróg z materiałów sypkich takich jak żwir, budowa parkingów, palisad, żwirowych opasek wokół domu i wiele innych.


Rozpoczynając prace przy układaniu kostki, w zależności od stopnia przygotowania podłoża brukarz rozpocznie od usunięcia tzw. humusu (25-30 cm warstwa gruntu zawierającą roślinność), przygotuje podłoże wysypując odpowiednią podsypkę, zagęści ją i przejdzie do prac właściwych tj. do układania wybranej kostki lub kamienia.


Warstwy podsypki pod materiał kamienny różnią się w zależności od rodzaju i planowanej nośności układanej powierzchni. Zwyczajowo jako pierwszą warstwę rozsypuje się żwir, następnie beton o wilgotnej konsystencji, a na koniec piasek. Na tak przygotowane podłoże można rozpocząć układanie kostki brukowej. Krawężniki wymagają betonowego fundamentu tak aby podczas eksploatacji drogi nie osiadały. Na koniec szczeliny pomiędzy kostkami wypełnia się drobnym piaskiem. Finałem pracy jest zagęszczenie i wyrównanie ułożonej kostki odpowiednimi narzędziami np. zagęszczarką.


Innym z popularnych materiałów jest kostka granitowa. Proces układania kostki granitowej jest podobny co wcześniej opisany proces układania kostki brukowej. Kostka granitowa jest elegancja i pasująca do różnego rodzaju powierzchni - podjazdy, schody, opaska wokół domu, alejki ogrodowe.


Niezależnie od wybranego materiału, przystępując do prac związanych z układaniem podłoża należy zadbać o instalacje podziemne. Warto rozważyć poprowadzenie odpływów wody deszczowej z chodnika, alejki lub drogi tak aby woda nie stała bezpośrednio na układanej powierzchni. Dzięki temu nie tylko ułatwimy sobie dbanie o czystość podłoża ale również unikniemy kłopotów związanych z podmywaniem podsypki i nierównym osiadaniem chodnika.


Kamień, granit, bruk to materiały trudne w obróbce, wymagające wiedzy i doświadczenia. Przed wyborem wykonawcy warto zapoznać się z jego wcześniejszymi realizacjami oraz umówić się na spotkanie z kilkoma wykonawcami aby ocenić ich poziom wiedzy i przygotowania. Profesjonalny fachowiec to gwarancja wykonanej pracy na długie lata oraz unikanie późniejszych reklamacji.

  • Najbliższe
  • Najwyżej ocenione
  • Najnowsze