Proszę czekać...

Regulamin

1. WPROWADZENIE

1)

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu fachowisko.pl w tym:


zasady zakładania konta na portalu oraz umieszczania ogłoszeń,


zasady wyszukiwania ogłoszeń na portalu,


zasady wystawiania opinii na portalu.


2)

Ponadto reguluje kwestie dotyczące płatności za użytkowanie portalu przez osoby zamieszczające ogłoszenia. Dla pozostałych klientów, korzystanie z portalu jest bezpłatne.


3)

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.


4)

Administrator wprowadza zakaz kopiowania treści publikowanych ogłoszeń i przenoszenia ich treści na inne portale.


2. DEFINICJE

Fachowisko.pl – portal, na którym prezentowane są ogłoszenia fachowców, a klient portalu może wyszukać interesującej go usługi.
Administrator danych – fachowisko.pl - Bartłomiej Kreczmer, ul.Karpia 29D/10 61-619 Poznań, [email protected]
Fachowiec - osoba posiadająca konto w portalu oraz ogłoszenie, w którym informuje o rodzaju i zakresie usług, jakie oferuje.
Klient – osoba szukają fachowca lub wystawiająca opinię fachowcowi po wykonaniu usługi.
Konto – prowadzone dla fachowca przez portal fachowisko.pl ogłoszenie, poprzez które ogłasza się fachowiec.
Rejestracja – procedura zakładania konta na portalu fachowisko.pl.
Abonament – miesięczna opłata za prowadzenie konta Premium.
Darmowa wizytówka – darmowy dostęp do podstawowej wersji konta fachowca.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU PORTALU

1)

Klientami portalu zamieszczającymi swoje ogłoszenia mogą być podmioty posiadające numer NIP, które w GUS figurują, jako podmioty działalności gospodarczej. Fachowiec zamieszcza w portalu swoje ogłoszenie, które po weryfikacji przez administratora jest udostępniane na portalu – zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce Konto fachowca.


2)

Ogłoszenia wyszukiwane są w portalu wg poniższego algorytmu:


Lokalizacja klienta jest ustalana wg wpisu miasta podczas wyszukiwania lub lokalizacji fizycznej klienta (przypadek, gdy nie ma podanego miasta podczas wyszukiwania) i na tej podstawie określana jest odległość klienta od fachowca,


Jeżeli fachowiec ustawił ogłoszenie jako „ogłoszenie lokalne” to w wynikach wyszukiwania ogłoszenie pojawi się, gdy odległość fachowca do klienta nie przekracza 50 km,


Jeżeli fachowiec ustawił ogłoszenie jako „promień” (określona odległość świadczenia usług przez fachowca od jego siedziby), w wynikach wyszukiwania ukażą się tylko i wyłącznie oferty spełniające określony promień,


Jeżeli fachowiec ustawił ogłoszenie jako „cała Polska” to odległość dzieląca fachowca od klienta nie będzie brana pod uwagę. Ogłoszenie zawsze pojawi się wynikach wyszukiwania zgodnie z kryteriami wprowadzonymi przez klienta,


W sytuacji niewskazania przez klienta miasta podczas wyszukiwania jest on lokalizowany na podstawie lokalizacji fizycznej lub adresu IP.


4. KONTO FACHOWCA

REJESTRACJA KONTA

1)

Przesłanie formularza rejestracji dostępnego pod adresem https://fachowisko.pl/rejestracja/.


2)

Pierwsza rejestracja konta fachowca aktywuje dostęp Premium na okres 30 dni. W przypadku braku przedłużenia konta Premium, dostęp zostaje ograniczony do zakresu Darmowej Wizytówki.


3)

Rejestracja konta podlega na podaniu nr NIP, nazwy użytkownika, hasła oraz adresu e – mail – pozostałe dane firmowe są auto uzupełniane (weryfikacja nr NIP w GUS-ie i automatyczne pobranie danych).


4)

Fachowiec nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych konta. Może zmienić tylko adres e–mail.


5)

Konto Premium (po upływie 30 dni od pierwszej rejestracji) jest odpłatne – zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce Płatności.


6)

Rejestracja oznacza zawarcie umowy o współpracy pomiędzy fachowcem a portalem fachowisko.pl.


7)

Zawarcie umowy następuje z chwilą aktywacji konta przez link w wiadomości e–mail.KONTO PREMIUM

1)

Różnica pomiędzy kontami "Darmowa Wizytówka", a "kontem Premium" dostępna jest pod adresem https://fachowisko.pl/dolacz.OKRES WAŻNOŚCI KONTA PREMIUM

1)

Na 5 dni przed końcem ważności konta Premium, fachowiec jest informowany o tym fakcie drogą e–mailową.


2)

Po 30 dniach nieopłacone konto Premium automatycznie przełącza się na Darmową Wizytówkę. Ogłoszenie pozostaje widoczne w okrojonej postaci.


3)

Aktywacja konta Premium następuje automatycznie do zakończonej płatności online.USUNIĘCIE KONTA

1)

Usunięcie konta jest możliwe w dowolnej chwili, samodzielnie w ustawieniach konta.


2)

Usunięcie konta podczas trwania darmowego okresu próbnego uniemożliwia skorzystania z darmowego okresu próbnego w przyszłości dla danego (użytego już raz) numeru NIP.


3)

Usunięcie konta skutkuje usunięciem ogłoszenia z portalu wraz ze zdjęciami oraz opiniami. Dane klienta pozostają w bazie klientów portalu.


4)

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem konta.OGŁOSZENIE

1)

Ogłoszenie musi zawierać wiarygodne i rzetelne informacje na temat świadczonej usługi.


2)

Fachowiec ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanego ogłoszenia oraz zdjęcia zamieszczone na swoim koncie.


3)

Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniu treści niezwiązanych z usługą w szczególności treści niecenzuralnych i obraźliwych.


4)

Ogłoszenie przez opublikowaniem przechodzi przez moderację administratora.


5)

Administrator zastrzega sobie prawo do edycji treści ogłoszenia w szczególności, gdy zawiera treści nieodpowiednie lub niedozwolone takie jak:


propagowanie nienawiści, rasizmu, wyrażeń niecenzuralnych etc.,


linki / odnośniki do innych stron w tym stron własnych fachowca,


numerów telefonów,


adresów e-mail,


adresów,


danych osobowych innych nich dane firmowe.


6)

Opublikowane wcześniej ogłoszenie poddawane jest moderacji tylko w przypadku zmiany treści, tytułu, krótkiego opisu, dodania zdjęć, dodania pozycji w cenniku, zmian danych teleadresowych, oraz zmiany domeny ogłoszenia.


7)

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć zamieszczanych przez fachowca w portalu w szczególności, gdy naruszają one regulamin portalu (Tylko konto Premium).


8)

Fachowiec ma do dyspozycji miejsce na 60 zdjęć (max 2 MB każde zdjęcie), z podziałem na 5 galerii (Tylko konto Premium).


9)

Akceptacja ogłoszenia trwa do 12h.


10)

O akceptacji ogłoszenia fachowiec jest informowany wiadomością e-mail.


11)

Fachowiec może używać swojego ogłoszenia jako wizytówki i posługiwać się adresem własnego ogłoszenia wg własnego uznania.


12)

Fachowiec ponosi pełną odpowiedzialność i daje gwarancje rzetelnego wykonania usługi. W przypadku roszczeń ze strony klienta portal zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.OPINIE

1)

Fachowiec ma podgląd do wszystkich swoich opinii, które zostały wcześniej zaakceptowane przez administratora (Tylko konto Premium).


2)

O pojawieniu się nowej opinii fachowiec powiadamiany jest wiadomością e–mail oraz powiadomieniem po zalogowaniu się na koncie (Tylko konto Premium).


3)

Fachowiec ma możliwość zaproszenia swojego klienta do wystawienia opinii poprzez wypełnienie formularza z adresem e–mail swojego klienta (Tylko konto Premium).ZLECENIA

1)

Fachowiec ma podgląd do zleceń wysłanych przez poszukujących fachowca. Profil fachowca musi spełniać kryteria zlecenia takie jak obszar prowadzenia działalności oraz kategorie działalności fachowca.


2)

Fachowiec może tylko raz odpowiedzieć na dane zlecenie poszukującego fachowca.


3)

Po odpowiedzi na zlecenie przez fachowca, poszukujacy fachowca otrzymuje dane kontaktowe do fachowca oraz link do jego profilu.


4)

Ilość odpowiedzi na zlecenie przez różnych fachowców jest nieograniczona.


5)

Fachowiec może otrzymywać raz dziennie powiadomienie e-mail o nowych zleceniach, które wpisują się w profil fachowca. Fachowiec może takie powiadomienie dowolnie wyłączać i włączać.


6)

Zlecenie dostępne są dla użytkowników konta Premium.5. KORZYSTANIE Z PORTALU PRZEZ POSZUKUJĄCYCH FACHOWCA

1)

Klienci poszukujący usługi fachowca korzystają z portalu bezpłatnie.


2)

Klient wyszukuje fachowca wg jednego z kryteriów:


słowa kluczowe,


miejscowość,


przegląda całą bazę ogłoszeń z podziałem na kategorie.


lub

Może skorzystać z formularza zlecenia prac.FORMULARZ WYSZUKIWANIA FACHOWCA

1)

Po znalezieniu interesującej oferty, klient kontaktuje się z fachowcem poprzez zapytanie ofertowe lub innym kanałem komunikacji wskazanym w ogłoszeniu.


2)

Wysyłając zapytanie ofertowe do fachowca klient musi podać swoje dane: imię i nazwisko, adres email. Fakultatywnie może podać nr telefonu.


3)

Klient wysyłając zapytanie ofertowe do fachowca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zapytaniu ofertowym oraz zaakceptować regulamin. W przypadku braku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub brak akceptacji regulaminu zapytanie nie zostanie przesłane do fachowca.


4)

Klient wysyłając zapytanie ofertowe nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od fachowisko.pl.


5)

Klient podczas wysyłania zapytania ofertowego jest informowany, kto jest administratorem jego danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach.FORMULARZ WYSYŁANIA ZLECENIA PRAC

1)

Poszukujący fachowca może wysłać zlecenie prac zawierając w nim takie dane jak:


zakres prac (pole obowiązkowe),


planowana data rozpoczęcia prac (pole obowiązkowe),


miejscowość prowadzenia prac (pole nieobowiązkowe, w przypadku niewypełnienia pola ustalona zostanie fizyczna lokalizacja użytkownika),


kontaktowy adres e-mail (pole obowiązkowe),


kategoria wykonywanych prac (pole obowiązkowe),


2)

Klient wysyłając zlecenie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zleceniu oraz zaakceptować regulamin portalu. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niezaakceptowania regulaminu zlecenie nie zostanie przesłane.


3)

Klient wysyłając zlecenie nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od fachowisko.pl.


4)

Klient podczas wysyłania zlecenia jest informowany, kto jest administratorem jego danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach.


5)

Klient może wysłać dowolną ilość zleceń.


6)

Adres e-mail klienta jest niewidoczny dla fachowców.


7)

Zlecenie jest widoczne przez 30 dni od daty wysłania. Klient może przedłużać ważność zlecenia o kolejne 30 dni dowolną ilość razy.


8)

Klient może oznaczyć zlecenie jako nieaktualne przez upływem ważności.


9)

Klient nie może edytować wysłanego zlecenia.6. KORZYSTANIE Z PORTALU PRZEZ OPINIUJĄCYCH FACHOWCA

1)

Każdy klient może wystawić opinię jednemy fachowcowi tylko jeden raz. Ilość opinii rożnym fachowcom jest nieograniczona.


2)

Zamieszczane opinie winny być zgodne z prawdą, tj. powinny stanowić obiektywną ocenę wykonania określonej usługi zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.


3)

Treść opinii nie może zawierać zwrotów niecenzuralnych i obraźliwych.


4)

Administrator poddaje moderacji opinie oraz je zatwierdza.


5)

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji opini. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucania wysłanej opinii.


6)

Administrator zastrzego sobie prawo do cenzury opinii tylko i wyłącznie, gdy treść opinii narusza standardy lub dobra osobiste drugiej strony.


7)

Administrator nie usuwa opinii z portalu na prośbę fachowca ani innego klienta.


8)

Opinie przypisane są do danego konta. Nie ma możliwości przenoszenia opinii pomiędzy kontami fachowców.


9)

Wysłanie opinii następuje tylko i wyłącznie po weryfikacji opiniodawcy za pomocą jednorazowego hasła sms wysyłanego na numer telefonu opiniodawcy podany w formularzu opinii. Operatorem SMS jest LINK Mobility Poland sp. z o.o.7. ODZNAKA GODNEGO POLECENIA FACHOWCA

1)

Portal przyznaje odznakę godnego polecenia fachowca. (Tylko konto Premium)


2)

Odznaka jest przydzielona fachowcowi, gdy jego ogłoszenie uzbiera min. 100 opinii ze średnią ocen 4.75.


3)

Odznakę traci się, gdy średnia ocen spadnie poniżej 4.75.


4)

Fachowiec jest informowany wiadomością e-mailową o przydzieleniu lub usunięciu odznaki.8. PŁATNOŚCI

1)

Miesięczna opłata za prowadzenie konta Premium dla fachowca to 49 zł netto tzw. abonament.


2)

Okres rozliczeniowy to 30 dni.


3)

W przypadku zmiany wysokości opłaty abonamentowej w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, fachowiec zostanie o tym fakcie poinformowany z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.


4)

W przypadku zmiany wysokości opłaty abonamentowej nowa wysokość abonamentu będzie naliczana od następnego okresu rozliczeniowego.


5)

Opłaty za korzystanie z konta dokonuje się, co 30 dni i nie ma możliwości wykonania nadpłaty abonamentu do wykorzystania w kolejnym miesiącu.


6)

Wykupiony abonament uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego okresu abonamentowego lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora.


7)

Usunięcie konta w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje zwrotu abonamentu.


8)

Na 5 dni przed końcem ważności konta Premium wystawiana płatność online na kolejny miesiąc za prowadzenie konta. Płatność za prowadzenie konta pobierana jest z góry.


9)

Opłacenie abonamentu przedłuża ważność konta Premium o kolejne 30 dni. Wcześniejsze opłacenie abonamentu nie skraca terminu ważności konta Premium.


10)

Brak opłaty za prowadzenie konta Premium skutkuje brakiem dostępu do funkcjonalności dostępnych w koncie Premium. Konto oraz ogłoszenie pozostaje widoczne w portalu - jest darmowe.9. USŁUGI DODATKOWE

WŁASNY ADRES

1)

Własny Adres to usługa dodatkowa polegająca na przypisaniu do ogłoszenia adresu w domenie fachowisko.pl. Aktywacja usługi możliwa jest w zakładce "Opłaty i faktury" po zalogowaniu się na konta fachowca.


2)

Usługa jest płatna 39 zł netto za miesiąc.


3)

Usługa jest odnawialna, a należność doliczana jest do płatności za przedłużenie konta Premium.


4)

W przypadku aktywacji usługi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, naliczona zostanie opłata cząstkowa w wysokości proporcjonalnej do pozostałej ważności konta Premium.


5)

Odnawianie usługi można wyłączyć i włączyć w dowolnym momencie w ustawieniach usługi.


6)

Wyłączenie odnawiania uslugi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje wyłączenia usługi, aż do wygaśnięcia opłaconego wcześniej okresu.


7)

Wygaśnięcie usługi powoduje rezerwacje adresu na okres 60 dni. Po upływie 60 dni adres będzie mógł być wykorzystany przez dowolnego innego użytkownika serwisu.


8)

Usługa dostępna tylko dla posiadaczy konta Premium.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)

Regulamin portalu fachowisko.pl obowiązuje wszystkich jego klientów. Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


2)

W przypadku zmian w regulaminie klienci będą informowani o tym fakcie na stronie głównej portalu fachowisko.pl.


3)

W przypadku sporów niedających się rozwiązać polubownie, będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.


fachowisko logo ogłoszenia usług budowlanych remontowych instalacyjnych, znajdź fachowca

Dodaj ogłoszenie

Dziękujemy za przesłanie ogłoszenia.
Aby zarzadzać swoją ofertą, zweryfikuj się zakładając darmowe konto.