Budowa

, remont lub inne prace budowlano - remontowe generują znaczną ilość różnego rodzaju odpadków. To co dla inwestora jest problemem dla firm wywozowych odpadki, gruz lub złom to czyste złoto na którym opierają swoje działalności. Firmy te specjalizują się w recyklingu makulatury, metali, metali kolorowych, szkła, plastiku i innych materiałów zdatnych do ponownego wykorzystania.


Pamiętajmy, że odpadków budowlanych nie wolno wyrzucać do kontenerów na śmieci komunalne. W takim przypadku należy skorzystać z firmy, która profesjonalnie zajmie się odbiorem i utylizacją takich odpadków.


Bardzo często bywa, że podczas kapitalnego remontu lub rozbiórki zabudowań możemy odzyskać znaczną ilość złomu. Wówczas odbiór odbędzie się za darmo. W przypadku dużej ilości wartościowego materiału odbiór złomu odbędzie się z korzyścią dla właściciela - firma odbierająca zapłaci nam ustaloną kwotę za odebrany złom.


Jako odpadki budowlane definiujemy np. gruz powstały w wyniku skuwania starej glazury lub wyburzaniu ścian, opakowania po materiałach budowlanych (np. worki po kleju lub cemencie, wiadra po farbach), resztki materiałów budowlanych i wiele innych.


Zamawiając odbiór gruzu musimy określić kubaturę i rodzaj odpadków do odebrania. Na tej podstawie firma świadczące usługi odbioru gruzu określi koszt usługi. Nastepnie firma dostarcza kontener o zamówionej kubaturze i na życzenie klienta odbiera go wraz z odpadkami zapewniając odpowiednią utylizację.

  • Najbliższe
  • Najwyżej ocenione
  • Najnowsze